Từ khóa: kim ngạch xuất khẩu

Nút thắt trong ngành công nghiệp giày da

Nút thắt trong ngành công nghiệp giày da Nút thắt trong ngành công nghiệp giày da

Da giày, túi xách là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp giày dép Việt Nam đạt 10,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu ...