Từ khóa: thị trường dệt may

Doanh nghiệp dệt may Việt hợp lực tạo chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp dệt may Việt hợp lực tạo chuỗi cung ứng Doanh nghiệp dệt may Việt hợp lực tạo chuỗi cung ứng

Theo Vitas, động lực để liên kết chuỗi giá trị gia tăng cho ngành dệt may hiện nay gồm hoa hồng, giảm giá và thu mua lại, môi trường bình đẳng. Song, để làm được điều này, ông Nguyễn Đình Trường - Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến cho rằng, các DN dệt ...